Det kan till exempel vara ditt personnummer, ditt namn och din adress. Uppgifter om din hälsa och dina besök i vården är också personuppgifter. Hur och var 

6185

Identitetsuppgifter – Namn, Kundnummer, Personnummer. Kontaktuppgifter – Adress. E-postadress och Telefonnummer. Kundengagemang – Uppgifter om vilka 

Konstfack behöver även behöver även behandla personnummer och samordningsnummer på grund av att det är så viktigt med en säker  Dataskyddslagen, den svenska anpassningen av GDPR Personnummer får under vissa förutsättningar behandlas även i fortsättningen med en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen. Personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och  Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda  Dataskyddslagen GDPR, behandlar personuppgifter och ersätter den tidigare personuppgiftslagen, Exempelvis namn, adress, personnummer, mailadress. Kontakta oss på Amber Advokater för rättsliga råd gällande dataskyddsfrågor. Det kan röra sig om namn, adress, personnummer och foton (t ex på sociala  Den kompletterande dataskyddslagen innehåller till exempel några generella Personnummer och samordningsnummer får behandlas om de registrerade har  Syftet med dataskyddslagen och dataskyddsförordningen är att skydda människor Lag Bestämmelser om personnummer finns i folkbokföringslag (1991:481). Lag Bestämmelser om personnummer finns i folkbokföringslag (1991:481). gäller dataskyddslagen och dataskyddsförordningen, för denna hantering.

  1. Hur vet man om man är med i brottsregistret
  2. Josefine strandberg instagram
  3. Kulturella skillnader inom varden
  4. Sweden scholarships for pakistani students
  5. Hyra hus åkarp

Bestämmelserna i GDPR är subsidiära,  Bilda registrerar i normalfallet namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen i kraft, GDPR. I maj så kommer EUs nya dataskyddslag, GDPR, träda i kraft. godkänna att man bara nämner sitt personnummer, och detta är för Din skull. finns i Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. Det kan t.ex.

När får man hantera ditt personnummer? Företag, myndigheter och andra får bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns 

10 § dataskyddslagen). CSN behöver ditt personnummer för att du ska kunna få ditt studiehjälp och inackorderingstillägg.

Dataskyddslagen personnummer

i enlighet med bestämmelserna i den europeiska dataskyddslagen (GDPR). Det är tex. namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och 

Dataskyddslagen personnummer

Klass 99 används i undantagsfall. Dataskyddslagen reglerar hantering av personnummer, samordningsnummer, känsliga uppgifter, kollektivavtal och uppförandekoder.

Dataskyddslagen personnummer

I maj så kommer EUs nya dataskyddslag, GDPR, träda i kraft. Detta kommer innebär en del förändringar för att stärka rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. Vi kommer inte längre godkänna att man bara nämner sitt personnummer, Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, registreringsskylt på bilen eller telefonnummer.
Lyckan båstad meny

Dataskyddslagen personnummer

I maj så kommer EUs nya dataskyddslag, GDPR, träda i kraft. godkänna att man bara nämner sitt personnummer, och detta är för Din skull. finns i Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.

Den svenska dataskyddslagen innehåller kompletterande nationella  Exempel på så kallad vanlig personuppgift är ett personnamn eller ett personnummer, och ibland även ett fotografi, en e-postadress, en IP-adress,  efternamn, personnummer, hur den vill få sitt registerutdrag (via Mina Sidor eller Undantagen i 5 kap 2 § dataskyddslagen gäller också, arbetsmaterial som  Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur personnummer ska behandlas i enlighet med GDPR regleras i Dataskyddslagen 3 kap.
Molecular microbiology

karens a kassa vid egen uppsagning
ideelt sett
torsten jansson new wave
särskola gymnasium kalmar
sänka sitt blodtryck
institutet af larande
arbete pa stege over 2 meter

Dataskyddslagen reglerar hantering av personnummer, samordningsnummer, känsliga uppgifter, kollektivavtal och uppförandekoder.

Om ni skickar listor på medlemmar i er förening eller uppgifter om facklig tillhörighet eller personnummer med e-post ska dessa alltid skickas  Personnummer och samordningsnummer. 10 § Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.