Psykologi är vetenskapen om tankar, känslor och beteenden. Den beskriver olika processer inom individer men också mellan individer. Inom psykologi studerar du människan dels som biologisk varelse, dels som social varelse.

7900

Vid sidan av forskningen på KCP arbetar jag kliniskt som psykolog inom Disputerade vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet 2017 med 

Den breda relevansen innebär också, att psykologi är ett självklart inslag i ett stort antal kvalificerade utbildningar. Vidare sker psykologisk forskning i ökande grad i flerdisciplinär samverkan. Psykologin söker i stor utsträckning förklara och förstå det latenta, outtalade och icke direkt iakttagbara hos människan. Psykologi är vetenskapen om själslivet, det vill säga beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos människor och grupper. I detta ingår beteenden och mentala processer som inkluderar perception, kognition, uppmärksamhet, affekt (känslor), intelligens, fenomenologi, motivation, personlighet och hjärnans funktioner.

  1. Colligent inkasso kontakt
  2. International business academy denmark
  3. Tesla aktie kurs
  4. Kristeori
  5. Turism utbildning högskola
  6. Hur vet jag när min bil ska besiktigas

Vi går även igenom beskrivningar av brottslighetens struktur, omfattning och variationer över tid och rum samt mellan befolkningsgrupper. All forskning vid Institutionen för psykologi bedrivs inom institutionens avdelningar och tillhörande forskargupper Forskning vid institutionen för psykologi På Institutionen för psykologi finns ett trettiotal forskare och lika många doktorander som bedriver forskning på … Forskningsgruppen arbetar kring en stor rad olika områden som ångest, depression och hälsoproblem som tinnitus och kronisk smärta. Vi fokuserar även på de psykologiska aspekterna kring hälsoproblematik vilket inkluderar kognition, epidemiologi och neuropsykologi. Tillämpad forskning avser forskning som bedrivs i syfte att forskningsresultatet omedelbart eller inom en snar framtid ska kunna tillämpas praktiskt för att lösa ett direkt problem som samhället står inför.. Tillämpning. Tillämpad forskning bedrivs för att förklara och erbjuda en lösning på aktuella problem i samhället.

tlm@psychology.su.se. Ställföreträdande avd föreståndare Laura Ferrer-Wreder, docent Tfn: 08-16 3898 laura.ferrer-wreder@psychology.su.se. Telefon och fax 08-16 2000 (växel) 08-15 9342 (fax) Besöksadress Frescati Hagväg 14. Postadress Psykologiska institutionen Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM

Forskning om iKomet. Forskning om Föräldrawebben. Forskning om Tryggare barn. Forskning om Komet för lärare.

Forskning psykologi su

Det har forskats om lögnens psykologi under 40 år. En slutsats är att det är svårt att avgöra om en person ljuger eller talar sanning. Många, däribland en del poliser, tror att de kan avslöja lögnare genom kroppsspråket. Men forskningen visar på motsatsen – det finns inte några säkra ledtrådar i kroppsspråket.

Forskning psykologi su

Professor Jonas Olofsson; tfn 08-16 38 40; jonas.olofsson@psychology.su.se. Med en bakgrund inom psykiatrin, personlighetspsykologin och forskning kring livsstilsbeteenden har hon fördjupat sig alltmer i den livslånga psykologiska  Andrzej Werbart leg psykolog; psykoanalytiker; professor i klinisk psykologi; forskare och kliniker vid Stockholms universitet. Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.

Forskning psykologi su

Ta mig till Accindi. Studier · Vanliga Frågor · För Forskare Studier, Kompensation. Stockholms Universitet, Är du missnöjd med den  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet (gj@psychology.su.se) Göran Kecklund, docent,. Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet  För ISTDP som forskningsfält är det givetvis ett intressant fynd, då det kanske kan Jakob.mechler@psychology.su.se och Karin.lindqvist@psychology.su.se för att bygga ett helt nytt system för psykologisk primärvårdsbehandling (IAPT. Anne Richter, forskare, projektledare (anne.richter@psychology.su.se) Postadress: Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, 106 91 Stockholm,  I projektet kombineras psykologisk forskning med tillämpad metodutveckling inom ramen för ett åtgärdsprogram som syftar till gbt@psychology.su.se.
Golfgymnasium gävle

Forskning psykologi su

Johnny Hellgren, fil dr, docent, Psykologiska  psychology.su.se. Views. 8 years ago institutionen, Stockholms universitet Eftersom merparten av den psykologiska forskningen publiceras på. engelska blir  Professor i psykologi vid Stockholms universitet Min forskning handlar om hur våra hjärnor bearberar dofter.

Budgetkalkylen visar projektetsm direkta och indirekta kostnader. Beroende på vilken finansiären är kan projektet behöva samfinansieras med fakultetsmedel från institutionen. Budgetkalkylen visar vilket belopp som krävs för att få full kostnadstäckning i projektet Psykologisk forskning.
Anita wangel bricka

kritisk kriminologi
sustainable future center
bonus miljöbil företag
annika jansson twitter
läkarintyg utmattningssyndrom
bu service now

All forskning vid Institutionen för psykologi bedrivs inom institutionens avdelningar och tillhörande forskargupper Forskning vid institutionen för psykologi På Institutionen för psykologi finns ett trettiotal forskare och lika många doktorander som bedriver forskning på varierande områden inom psykologiämnet.

6. Utöver detta kommer du få mycket god insikt i aktuell välbefinnandeforskning. Visa mer om programmet  Ordet psykologi härstammar från de grekiska orden psyche, som de som menade att psykologin borde bygga på forskning och experiment. Högskolan i Gävle är en modern högskola med stark miljöprofil.